Regulamin

1. Prosimy o przybycie na 10 minut przed rozpoczęciem zabiegu - jest to czas na wypełnienie karty klienta/pacjenta (przy pierwszej wizycie) z danymi osobowymi oraz o stanie zdrowia. Skorzystanie z usług jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez proMOTION Wypełnienie karty jest obowiązkowe.

2. Zastrzegamy sobie prawo do skrócenia zabiegu o czas spóźnienia. W takim przypadku klient jest zobowiązany uregulować płatność za zamówioną usługę w pełnej wysokości.

3. W przypadku rezygnacji z zabiegu prosimy o anulowanie wizyty z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.

4. W przypadku braku anulowania rezerwacji do czasu jej rozpoczęcia, zostanie naliczona opłata w wysokości 50% wartości zarezerwowanej usługi.

5. Karta podarunkowa/ Voucher uznany zostaje jako zrealizowana w razie braku anulowania rezerwacji na minimum jeden dzień przed umówioną wizytą.

6. Karta podarunkowa/ Voucher wygrany podczas eventów wspieranych przez proMOTION nie może zostać przekazany innej osobie niż laureat nagrody.

7. Z usług proMOTION może korzystać osoba pełnoletnia oraz niepełnoletnia za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

8. Prosimy o wyciszenie telefonów komórkowych przed wejściem na zabieg.

9. Na badanie wydolnościowe wymagane jest posiadanie: stroju sportowego, ręcznika.

10. Zastrzegamy sobie prawo do przerwania wykonania zabiegu, jeśli terapeuci spotkają się z zachowaniem klienta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (agresja, propozycje seksualne itp.). W takim przypadku klient zobowiązany jest do uregulowania rachunku za zamówioną usługę.

11. Skorzystanie z usług proMOTION wiążę się z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

Starowiejska 9, Centrum Abraham - piętro 1, 84-220 Rumia

512 100 123