Cennik

Fizjoterapia

"Kinesiotaping"

Masaż leczniczy

Masaż bańką chińską

Kompleksowa terapia

Ćwiczenia indywidualne

Wizyty domowe

30 zł

od 30 zł

od 50 zł

od 50 zł

od 50 zł

od 50 zł

Nowość

Ergospirometria - badania wydolnościowe

Najnowszy sprzęt

bieżnia lub cykloergometr

HR max

wyznaczanie stref wysiłkowych

EKG wysiłkowe

spirometria

wyznaczanie progów metaboliczych

V02 max

konsultacja fizjoterapeutyczna

250 zł

Cennik

Fizjoterapia

Fizjoterapia - 30 min

60 zł

Fizjoterapia - 60 min

100 zł

Masaż - 30 min

60 zł

Masaż - 60 min

100 zł

Ćwiczenia indywidualne - 30 min

60 zł

Ćwiczenia indywidualne - 60 min

100 zł

Nowość

Ergospirometria - badania wydolnościowe

Najnowszy sprzęt

bieżnia lub cykloergometr

HR max

wyznaczanie stref wysiłkowych

EKG wysiłkowe

spirometria

wyznaczanie progów metaboliczych

V02 max

konsultacja fizjoterapeutyczna

250 zł

Starowiejska 9, Centrum Abraham - piętro 1, 84-220 Rumia

512 100 123