Ergospirometria

Ergospirometria

Ergospirometria

jest badaniem wysiłkowym pozwalającym na sprawdzenie odpowiedzi organizmu na różne poziomy wysiłku fizycznego. Badanie polega na próbie wysiłkowej (bieżnia lub cykloergometr) ze stopniowo narastającym obciążeniem kontynuowanej aż do odmowy wykonywania wysiłku. Jego wyniki są bardzo cenną informacją nt stanu ogólnego organizmu, wydolności, zakresów treningowych czy większości problemów natury kardiologicznej oraz pulmonologicznej. Regularne badania pozwalają nam na ocenę zmian wywołanych procesami chorobowymi, treningiem lub leczeniem. Skierowane jest przede wszystkim do osób amatorsko lub wyczynowo uprawiających sport.

Badanie trwa około 60 minut. Najpierw sprawdzamy skład powietrza w pomieszczeniu w celu jak najdokładniejszego pomiaru. Potem osobę badaną podłączamy do EKG oraz zakładamy na twarz maskę w celu pomiarów składu powietrza wdychanego i wydychanego. Tak przygotowaną osobę umieszczamy na rowerze/bieżni, wprowadzamy jej dane (wzrost, płeć, wiek, waga) i instruujemy nt dopasowania przyrządów (np. wysokość siodełka). Rozpoczynamy badanie i wg obranego schematu stopniowo zwiększamy obciążenie. Badanie trwa bez przerwy aż do odmowy kontynuowania wysiłku. Na samym końcu dajemy chwilę na odpoczynek osobie badanej, przedstawiamy jej wyniki oraz je omawiamy.
*Ważne, badanie wykonujemy bez rozgrzewki !

Podczas badania oceniamy następujące parametry:
-VO2max (maksymalne pochłanianie tlenu)
-VO2peak (szczytowe pochłanianie tlenu)
-Maksymalną tolerancję wysiłku podaną w Watach (maksymalna moc, jaką zdołaliśmy osiągnąć)
-Wydolność tlenową, beztlenową, próg beztlenowy (AT)
-Reakcja wentylacyjna (stosunek tlenu do dwutlenku węgla, częstotliwość oddechów)
-EKG wysiłkowe, reakcje ciśnienia, tętna i arytmi

Przeciwwskazania
Próba wysiłkowa jest badaniem całkowicie bezpiecznym choć dość nieprzyjemnym. Objawy są zwykle takie same jak po skrajnym wysiłku fizycznym, zawroty głowy, arytmie, zasłabnięcia, ból kończyn dolnych, duszność. Uczucie zmęczenia jest całkowicie stanem po badaniu. Może być wykonywane w każdym wieku chyba, że istnieją takie przeciwwskazania jak:
-świeży zawał serca
-niepełnosprawność ruchowa uniemożliwiająca obciążenie organizmu, kończyn
-niewyrównana astma oskrzelowa
-zakrzepica kończyn dolnych
-niewydolność serca, niestabilne zaburzenia rytmu serca, zapalenie wsierdzia czy osierdzia serca
-tętniak aorty, zator płucny, zwężenie zastawki aortalnej, niewydolność oddechowa
-migotanie przedsionków
-duże nadciśnienie płucne
-stenoza aortalna
-tachyarytmie lub bradyarytmie
O wszelkich problemach, chorobach i dolegliwościach na tle pulmonologicznym czy kardiologicznym należy informować PRZED rozpoczęciem badania.

Ergospirometria

jest badaniem wysiłkowym pozwalającym na sprawdzenie odpowiedzi organizmu na różne poziomy wysiłku fizycznego. Badanie polega na próbie wysiłkowej (bieżnia lub cykloergometr) ze stopniowo narastającym obciążeniem kontynuowanej aż do odmowy wykonywania wysiłku. Jego wyniki są bardzo cenną informacją nt stanu ogólnego organizmu, wydolności, zakresów treningowych czy większości problemów natury kardiologicznej oraz pulmonologicznej. Regularne badania pozwalają nam na ocenę zmian wywołanych procesami chorobowymi, treningiem lub leczeniem. Skierowane jest przede wszystkim do osób amatorsko lub wyczynowo uprawiających sport.

Badanie trwa około 60 minut. Najpierw sprawdzamy skład powietrza w pomieszczeniu w celu jak najdokładniejszego pomiaru. Potem osobę badaną podłączamy do EKG oraz zakładamy na twarz maskę w celu pomiarów składu powietrza wdychanego i wydychanego. Tak przygotowaną osobę umieszczamy na rowerze/bieżni, wprowadzamy jej dane (wzrost, płeć, wiek, waga) i instruujemy nt dopasowania przyrządów (np. wysokość siodełka). Rozpoczynamy badanie i wg obranego schematu stopniowo zwiększamy obciążenie. Badanie trwa bez przerwy aż do odmowy kontynuowania wysiłku. Na samym końcu dajemy chwilę na odpoczynek osobie badanej, przedstawiamy jej wyniki oraz je omawiamy.
*Ważne, badanie wykonujemy bez rozgrzewki !

Podczas badania oceniamy następujące parametry:
-VO2max (maksymalne pochłanianie tlenu)
-VO2peak (szczytowe pochłanianie tlenu)
-Maksymalną tolerancję wysiłku podaną w Watach (maksymalna moc, jaką zdołaliśmy osiągnąć)
-Wydolność tlenową, beztlenową, próg beztlenowy (AT)
-Reakcja wentylacyjna (stosunek tlenu do dwutlenku węgla, częstotliwość oddechów)
-EKG wysiłkowe, reakcje ciśnienia, tętna i arytmi

Przeciwwskazania
Próba wysiłkowa jest badaniem całkowicie bezpiecznym choć dość nieprzyjemnym. Objawy są zwykle takie same jak po skrajnym wysiłku fizycznym, zawroty głowy, arytmie, zasłabnięcia, ból kończyn dolnych, duszność. Uczucie zmęczenia jest całkowicie stanem po badaniu. Może być wykonywane w każdym wieku chyba, że istnieją takie przeciwwskazania jak:
-świeży zawał serca
-niepełnosprawność ruchowa uniemożliwiająca obciążenie organizmu, kończyn
-niewyrównana astma oskrzelowa
-zakrzepica kończyn dolnych
-niewydolność serca, niestabilne zaburzenia rytmu serca, zapalenie wsierdzia czy osierdzia serca
-tętniak aorty, zator płucny, zwężenie zastawki aortalnej, niewydolność oddechowa
-migotanie przedsionków
-duże nadciśnienie płucne
-stenoza aortalna
-tachyarytmie lub bradyarytmie
O wszelkich problemach, chorobach i dolegliwościach na tle pulmonologicznym czy kardiologicznym należy informować PRZED rozpoczęciem badania.

Sowia 1, 81-198 Kosakowo, Suchy Dwór

602 366 576